ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52นายดวงจันทร์ จอมเล็ก
กำนันตำบลแม่แฝกนายอมร บุญลอย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองมะจับนายจรูญ บุญลูน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านห้วยแก้วนางสุพัตรา กองสถาน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านร่มหลวงนางชัชฎาภรณ์ ชมสูง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านศรีงามนายโกศล นันติแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านแม่แตนายสุชาติ อย่างอิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงานนายเฉลิมพงษ์ ปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหนองแสะนายจิรเดช สุริยา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านพระธาตุนางสาวพัชรี ศรีวิลัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านศรีงามพัฒนานายประหยัด ปาวิน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านร่มโพธิ์ทองนายอธิคุณ หมูเขื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านหนองไหว