ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192นายดวงจันทร์ จอมเล็ก
กำนันตำบลแม่แฝกนายอาทิตย์ บุญขันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองมะจับนายจรูญ บุญลูน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านห้วยแก้วนางสุพัตรา กองสถาน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านร่มหลวงนางชัชฎาภรณ์ ชมสูง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านศรีงามนายโกศล นันติแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านแม่แตนายสุชาติ อย่างอิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงานนายเฉลิมพงษ์ ปัญญา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 บ้านหนองแสะนายจิรเดช สุริยา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านพระธาตุนางสาวพัชรี ศรีวิลัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านศรีงามพัฒนานายประหยัด ปาวิน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านร่มโพธิ์ทองนายอธิคุณ หมูเขื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านหนองไหว