ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
1
กาดชุมชนนวัตวิถีเกษตรหนองมะจับ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
16 มิถุนายน 2566

เรือโบราณวัดบ้านโป่ง,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
   เรือไม้โบราณและวัตถุโบราณเป็นสมบัติอันมีค่าของแผ่นดินล้านนา พบในแม่น้ำปิง บริเวณหมู่บ้านโป่ง    หมู่ที่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15  ธันวาคม 2542 สำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ เข้าสำรวจพบว่า  ชาวบ้านได้ช่วยกันกู้ซากเรือขึ้น  ได้พบก้อนหินทรายสีชมพู จำนวน 42 ก้อน  กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ 1 ชิ้น ผางประทีปดินเผา 1 ชิ้น และเศษภาชนะดินเผา 2 ชิ้น ขวานเหล็กมีบ้อง 1 ชิ้น รวมทั้งเรือไม้ขนาดใหญ่ 1 ลำ
  เรือที่พบนี้มีลักษณะเป็นเรือโบราณที่ใช้ในสมัยล้านนาและรัตนโกสินทร์ มีลักษณะเป็นเรือไม้ขนาดใหญ่ (เรือขุด)ขุดจากไม้ซุงขนาดใหญ่ท่อนเดียว ไม่มีการตัดต่อ มีขนาดความยาวประมาณ 12 เมตร  กว้าง 1.13 เมตร เรือไม่มีการตกแต่ง ใช้ประโยชน์เพื่อบรรทุกสิ่งของ   พบโบราณวัตถุที่สามารถกำหนดอายุสมัยของผางประทีปดินเผาเคลือบสีเขียวมะกอก  มีอายุสมัยช่วงพุทธศตวรรณที่ 21 - 22 ดังนั้น เรือโบราณลำนี้สันนิษฐานว่ามีอายุสมัยปลายล้านนาลงมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์
03 สิงหาคม 2563

วัดพระธาตุจอมกิตติ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
   วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระเจดีย์รูปทองปราสาท ภายในบรรจุพระบรมธาตุ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาก่อด้วยอิฐถือปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆวัดพระธาตุ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของตำบลแม่แฝ ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าพระธาตุจอมกิตติสร้างในสมัยใด และใครเป็นผู้สร้างจากการบอกเล่า และยืนยันของพระครูสุธรรมานุศาสก์ท่าน บอกว่าพระธาตุจอมกิตติสร้างมาประมาณ  800  ปีก็เท่ากับว่าสร้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 ก่อนเมืองเชียงใหม่บริเวณพระธาตุจอมกิตติ มีพระวิหาร  พระอุโบสถ   หอระฆัง  พระพุทธไสยาสน์  ลานชมวิว  บันไดขึ้นสู่บริเวณวัด และมีรูปปั้นครูบาแหว้น (พระครูวินิจคุณากร) และครูบาชุ่ม  โพธิโก ผู้ดูแลและบูรณะพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุมีสำนักปฏิบัติธรรม เป็นสถานที่สงบเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบทางใจ
03 สิงหาคม 2563

อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
   อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งน้ำผิวดินประเภทหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ได้สร้างเสร็จวันที่ 20 เมษายน 2550 เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อน
03 สิงหาคม 2563

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัด,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัด ตั้งอยู่หมู่ที่  7 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือราษฎรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอ

03 สิงหาคม 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (5 รายการ)