ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,618
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,362
ไอพี ของคุณ
18.232.186.117นายสุรชัย ดวงแก้ว
กำนันตำบลแม่แฝกนายอมร บุญลอย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองมะจับนายดวงจันทร์ จอมเล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านโป่งนายประพันธ์ ทรงคำ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านห้วยแก้วนางสุพัตรา กองสถาน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านร่มหลวงนายเสนาะ ชวนชัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านศรีงามนายโกศล นันติแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านแม่แตนายวิโรจน์ เอื้องคำ
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงานนายจิรเดช สุริยา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านพระธาตุนายเลิ่ม ตุ้ยแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านศรีงามพัฒนานายประหยัด ปาวิน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านร่มโพธิ์ทองนายสมบูรณ์ ไคร้สร้อย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านหนองไหว