ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,389
เดือนที่แล้ว
1,570
ปีนี้
8,754
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
72,061
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195นายสุรชัย ดวงแก้ว
กำนันตำบลแม่แฝกนายอมร บุญลอย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 บ้านหนองมะจับนายดวงจันทร์ จอมเล็ก
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 บ้านโป่งนายจรูญ บุญลูน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 บ้านห้วยแก้วนางสุพัตรา กองสถาน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 บ้านร่มหลวงนางชัชฎาภรณ์ ชมสูง
ผู้ใหญ่บ้าน ม.5 บ้านศรีงามนายโกศล นันติแก้ว
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านแม่แตนายสุชาติ อย่างอิ่น
ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านสหกรณ์นิคมหัวงานนายจิรเดช สุริยา
ผู้ใหญ่บ้าน ม.9 บ้านพระธาตุนางสาวพัชรี ศรีวิลัย
ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 บ้านศรีงามพัฒนานายประหยัด ปาวิน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.11 บ้านร่มโพธิ์ทองนายอธิคุณ หมูเขื่อน
ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 บ้านหนองไหว