ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
63
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
2,214
ปีนี้
4,636
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
41,127
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123


ข่าวประชาสัมพันธ์ "เลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ที่เป็นคนดี มุ่งพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตำบลแม่แฝก",เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

 ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง (ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดทำแผ่นพับเรื่องการแจ้งเหตุ ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง , การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งท้องถิ่น , คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง , ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง และการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น) ซื้อสิทธิ ขายเสียง มีความผิด มีความผิด มีโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี นะค่ะ

22 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

 "เลือกคนดีเข้ามาบริหารเทศบาล" วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง

22 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ. 4/4) ลำดับ 1 และลำดับ 2 ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th


ตามรายชื่อแนบมา (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ. 4/4) เขตเลือกตั้งที่ 1 ลำดับ 1 ถึงลำดับ 15 ผู้สมัคร จำนวน ทั้งหมด 15 ท่าน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

(เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 11)

ตามรายชื่อแนบมา (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ส.ถ. 4/4) เขตเลือกตั้ง ที่ 2 ลำดับ 1 ถึงลำดับ 12 ผู้สมัคร จำนวน ทั้งหมด 12 ท่าน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

(เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ที่จะมีการเลือกตั้ง 6 คน พื้นที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 9 , หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 12)

ตามรายชื่อแนบมา (ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

04 กุมภาพันธ์ 2564

ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

04 กุมภาพันธ์ 2564

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 /// ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แฝก อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 2 เทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-849043 ต่อ 14 โทรสาร ต่อ 12 หรือ 088-5477191

01 กุมภาพันธ์ 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
11 พฤศจิกายน 2563

ขอเชิญชวนหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาชน ชมรม กลุ่ม คณะต่างๆ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอเชิญชวนหน่วยงาน กลุ่มองค์กร ภาคประชาชน ชมรม กลุ่ม คณะต่างๆ ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ขอให้ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563 "เราจะพัฒนา ก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อประชาชนตำบลแม่แฝก" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองสาธารณสุขฯ ค่ะ 053-849043 ต่อ 13

03 กันยายน 2563

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

เทศบาลตำบลแม่แฝก ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จากภายในเดือนสิงหาคม 2563 ขยายเป็นภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 /// รายละเอียดตามประกาศของเทศบาลตำบลแม่แฝกค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก 053-849043 ต่อ 25 , 21

03 กันยายน 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
ช่วงเช้าในวันอังคาร 25 สิงหาคม 2563 "นายกอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก" และ "เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้" พบประชาชนเช้านี้ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ทางเสียงตามสายของเทศบาล แม่ข่ายอยู่เทศบาลฯ ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงทั้งตำบล เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ //// หากมีข้อสงสัย อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง 053 - 849043 ต่อ 25 (น้องนก น้องอัษ น้องแต้ม) "ภาษีที่ดิน ช่วยพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาชาติ" อย่าลืม !!!!
ผู้ที่ได้รับหนังสือจากเทศบาลตำบลแม่แฝก แจ้งให้มาชำระภาษีเท่านั้น ขอให้มาชำระภาษีภายในเดือน สิงหาคม 2563 หากเกินกำหนด จะมีเสียค่าปรับ , เสียเงินเพิ่มเสียภาษีภายใน สิงหาคม 2563 นะค่ะ
03 กันยายน 2563

การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
24 สิงหาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่แฝก ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

20 กรกฎาคม 2563

จดหมายข่าว กิจกรรมประกาศการแสดงเจตนาจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
07 กรกฎาคม 2563

12345>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 5  (68 รายการ)