ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
ว่าที่ ร.ต.หญิง ละมัย เขื่อนเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครองส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจันทร์แก้ว ดวงคำ
ประสานงานชุมชน


นายศรีธิ ดวงธัญ
ประสานงานชุมชน


นายถนอม กองเงิน
ประสานงานชุมชน


นายกมล ขุนทอง
คนงานทั่วไป


นายทนงค์ศักดิ์ จอมนงค์
ประสานงานสาธารณภัย


นายคำมูล อุปนันท์
ประสานงานสาธารณภัย


นายสถิรพงษ์ คุณาธรรม
ประสานงานสาธารณภัย


นายสันติ ธนะสาร
ประสานงานสาธารณภัย


นายสมเกียรติ ไชยสวน
ประสานงานสาธาณภัย