ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,618
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,362
ไอพี ของคุณ
18.232.186.117
นางสุพรรณ จีแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมน.ส.สุธีพร ไชยนาวา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนายไพรจิตร สุริยา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวณัฐณิชา ทองประไพ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวจิราภา จิรโชติอนันต์
ประสานงานชุมชน


นางสาวศศิมาภรณ์ ใจมะโน
ประสานงานชุมชน


นายจันทร์แก้ว ดวงคำ
ประสานงานชุมชน


นายศรีธิ ดวงธัญ
ประสานงานชุมชน


นายถนอม กองเงิน
ประสานงานชุมชน