ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
นางสุพรรณ จีแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมน.ส.สุธีพร ไชยนาวา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการนายไพรจิตร สุริยา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวณัฐณิชา ทองประไพ
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวจิราภา จิรโชติอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศศิมาภรณ์ ใจมะโน
ประสานงานชุมชน