ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
135
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,381
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,125
ไอพี ของคุณ
35.173.215.75
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพล พงศ์ทวีกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสมศรี คำมะ
ครู ค.ศ.2


นางประภาพร แสนเสนยา
ครู ค.ศ.1นางสาวเสาวนีย์ วรวิรัตน์
ครู ค.ศ.1นางเขมจิรา ไชยแสน
ครู ค.ศ.1นางปิยลักษณ์ บุญกนิษฐ์
ครู ค.ศ.1


นางนิตยา ขยันขาย
ผู้ดูแลเด็กนางเอมอร ชัยศรี
ผู้ดูแลเด็กนางพิกุล ทรงคำ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวประกายดาว กันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา ถาคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวไพริน บุญต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายศิลาวุธ ชัยยุ
ภารโรง