ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
60
เมื่อวานนี้
82
เดือนนี้
307
เดือนที่แล้ว
2,214
ปีนี้
4,636
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
41,127
ไอพี ของคุณ
3.232.129.123
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพล พงศ์ทวีกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสมศรี คำมะ
ครู ค.ศ.2


นางประภาพร แสนเสนยา
ครู ค.ศ.1นางเขมจิรา ไชยแสน
ครู ค.ศ.1นางปิยลักษณ์ บุญกนิษฐ์
ครู ค.ศ.1


นางนิตยา ขยันขาย
ผู้ดูแลเด็กนางเอมอร ชัยศรี
ผู้ดูแลเด็กนางพิกุล ทรงคำ
ผู้ดูแลเด็กนางสาวประกายดาว กันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา ถาคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวไพริน บุญต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นายศิลาวุธ ชัยยุ
ภารโรง