ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
809
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
64,116
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายณัฐพล พงศ์ทวีกาญจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสมศรี คำมะ
ครู ค.ศ.2


นางประภาพร แสนเสนยา
ครู ค.ศ.1นางเขมจิรา ไชยแสน
ครู ค.ศ. 2


นางปิยลักษณ์ บุญกนิษฐ์
ครู ค.ศ.1


นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
ครู ค.ศ.2


นางนิตยา ขยันขาย
ผู้ดูแลเด็ก


นางเอมอร ชัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล ทรงคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประกายดาว กันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา ถาคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวไพริน บุญต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวศิริพร ตั๋นธรรม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นายศิลาวุธ ชัยยุ
ภารโรง