ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
135
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,381
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,125
ไอพี ของคุณ
35.173.215.75
นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัดนายวิวัฒน์ โดยบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการนางสาวสุภาพร ขันธปราบ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ละมัย เขื่อนเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครองนายบรรเจิด เอี่ยมอุไร
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการนางพรรณวารี ละวรรณา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายเกียรติศักดิ์ วงศ์ศหยา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวดาริน หงษ์สิบหก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนางสาวอุบลวรรณ พิมกัณฑ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางนิษฐ์วดี แบร์ดูโก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววาสนา ชัยลังกา
นิติกรปฏิบัติการนายเมธี วงศ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวสันต์ ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัษฎา ถารียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอนุพงษ์ บุญเลา
พนักงานตกแต่งสวน


นางสุภา แซ่ห่าน
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุเทพ เขียวกาจ
คนงานทั่วไป


นางโกมล แก๋ว
ประสานงานชุมชน


นายสหภัทร หวลทรง
ประสานงานชุมชน


นายเอกสิทธิ์ ปัดมะริด
ประสานงานชุมชน