ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
809
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
64,116
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22
นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิวัฒน์ โดยบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการว่าที่ ร.ต.หญิง ละมัย เขื่อนเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ศหยา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางพรรณวารี ละวรรณา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวดาริน หงษ์สิบหก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวรุ่งนภา ญาณพัตร์
นักทรัพยากรบุคคล


นางนิษฐ์วดี แบร์ดูโก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววาสนา ชัยลังกา
นิติกรปฏิบัติการ


นายเมธี วงศ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายธัชชัย กันทะวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายวสันต์ ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัษฎา ถารียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอนุพงษ์ บุญเลา
พนักงานตกแต่งสวน


นางสุภา แซ่ห่าน
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุเทพ เขียวกาจ
คนงานทั่วไป


นายถนอม กองเงิน
ประสานงานชุมชน


นางโกมล แก๋ว
ประสานงานชุมชน


นายเอกสิทธิ์ ปัดมะริด
ประสานงานชุมชน


นายสหภัทร หวลทรง
ประสานงานชุมชน