ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
28
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,389
เดือนที่แล้ว
1,570
ปีนี้
8,754
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
72,061
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195
นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววันเพ็ญ ชาภูวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ละมัย เขื่อนเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ศหยา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางพรรณวารี ละวรรณา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวดาริน หงษ์สิบหก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


ส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวรุ่งนภา ญาณพัตร์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวธันธ์ปพัชญ์ มงคลพีระเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาววาสนา ชัยลังกา
นิติกรปฏิบัติการ


นายเมธี วงศ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นายธัชชัย กันทะวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นายวสันต์ ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัษฎา ถารียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอนุพงษ์ บุญเลา
พนักงานตกแต่งสวน


นางสุภา แซ่ห่าน
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุเทพ เขียวกาจ
คนงานทั่วไป


นายถนอม กองเงิน
ประสานงานชุมชน


นางโกมล แก๋ว
ประสานงานชุมชน


นายเอกสิทธิ์ ปัดมะริด
ประสานงานชุมชน


นายสหภัทร หวลทรง
ประสานงานชุมชน