ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
53
เดือนนี้
1,561
เดือนที่แล้ว
1,876
ปีนี้
1,561
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
38,052
ไอพี ของคุณ
3.238.70.175
นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวิวัฒน์ โดยบุญ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


ว่าที่ ร.ต.หญิง ละมัย เขื่อนเพชร
หัวหน้าฝ่ายปกครอง-ว่าง-
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


นางพรรณวารี ละวรรณา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการนายเกียรติศักดิ์ วงศ์ศหยา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางสาวดาริน หงษ์สิบหก
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการนางนิษฐ์วดี แบร์ดูโก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววาสนา ชัยลังกา
นิติกรปฏิบัติการ


นายเมธี วงศ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวสันต์ ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัษฎา ถารียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอนุพงษ์ บุญเลา
พนักงานตกแต่งสวน


นางสุภา แซ่ห่าน
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุเทพ เขียวกาจ
คนงานทั่วไป


นายเอกสิทธิ์ ปัดมะริด
ประสานงานชุมชน


นายสหภัทร หวลทรง
ประสานงานชุมชน


นางโกมล แก๋ว
ประสานงานชุมชน