ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
74
เดือนนี้
721
เดือนที่แล้ว
2,790
ปีนี้
12,454
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
75,761
ไอพี ของคุณ
3.229.124.74
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 มี.ค. 2565
2ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256516 มี.ค. 2565
3ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามวุฒิที่ ก.ท.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25648 พ.ย. 2564
4รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ. 256430 เม.ย. 2564
5นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( พ.ศ.2564 -2566 )30 เม.ย. 2564
6หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน4 มิ.ย. 2563
7นโยบายกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล31 พ.ค. 2563
8แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ31 พ.ค. 2563
9แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.256331 พ.ค. 2563
10แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ31 พ.ค. 2563
11ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 31 พ.ค. 2563
12แผนพัฒนาบุคลากร31 พ.ค. 2563
13มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.256031 พ.ค. 2563
14หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน31 พ.ค. 2563
15การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256631 พ.ค. 2563
16นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)31 พ.ค. 2563
17หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 30 ม.ค. 2563
18แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)27 มิ.ย. 2562
19แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256327 มิ.ย. 2562
20หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 256210 มิ.ย. 2562

12  >> >|