ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,618
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,362
ไอพี ของคุณ
18.232.186.117
รายการวันที่
นโยบายกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล31 พ.ค. 2563
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ31 พ.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.256331 พ.ค. 2563
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ31 พ.ค. 2563
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 31 พ.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร31 พ.ค. 2563
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.256031 พ.ค. 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน31 พ.ค. 2563
การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256631 พ.ค. 2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)31 พ.ค. 2563
แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)27 มิ.ย. 2562
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-256327 มิ.ย. 2562
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน12 พ.ย. 2561
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร22 ต.ค. 2561
ประกาศเจตนารมย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น22 ต.ค. 2561
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแม่แฝก22 ต.ค. 2561
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส22 ต.ค. 2561
ข้อบังคับเทศบาลตำบลแม่แฝก ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสังกัดเทศบาลตำบลแม่แฝก22 ต.ค. 2561

1