ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
4
เมื่อวานนี้
50
เดือนนี้
2,141
เดือนที่แล้ว
2,796
ปีนี้
16,670
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
79,977
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)29 พ.ค. 2563
2ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แฝก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 25568 ม.ค. 2563
3ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แฝก เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 25538 ม.ค. 2563
4ประกาศ เรื่อง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่แฝก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 25598 ม.ค. 2563
5ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 256229 พ.ย. 2562

1