ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
106
เดือนนี้
1,848
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
3,963
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,454
ไอพี ของคุณ
3.239.192.241
ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 18 ส.ค. 2563
2แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก 18 ส.ค. 2563
3แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25 มี.ค. 2562
4การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 22 ก.พ. 2562
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก20 พ.ย. 2561
6แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 20 พ.ย. 2561
7แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง 20 พ.ย. 2561
8แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง 20 พ.ย. 2561
9แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 20 พ.ย. 2561

1