ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
2,091
เดือนที่แล้ว
2,796
ปีนี้
16,620
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
79,927
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก1 มิ.ย. 2565
2แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 มิ.ย. 2565
3แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง1 มิ.ย. 2565
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง1 มิ.ย. 2565
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1 มิ.ย. 2565
6แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1 มิ.ย. 2565
7มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝกปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก1 มิ.ย. 2565
8แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง25 เม.ย. 2565
9แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง25 เม.ย. 2565
10แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง25 เม.ย. 2565
11แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ25 เม.ย. 2565
12แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล25 เม.ย. 2565
13แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 18 ส.ค. 2563
14แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก18 ส.ค. 2563
15คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แฝก17 ส.ค. 2563
16คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่แฝก14 ส.ค. 2563
17คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม14 ส.ค. 2563
18คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่แฝก7 ส.ค. 2563
19คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่แฝก7 ส.ค. 2563
20แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 25 มี.ค. 2562

12  >> >|