ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
809
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
64,116
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22
ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 256321 ต.ค. 2563
2เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 256317 ก.ค. 2563
3เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 256313 เม.ย. 2563
4เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256327 ม.ค. 2563
5เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 24 ต.ค. 2562
6เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่่สาม ประจำปี 2562 25 ก.ค. 2562
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 29 เม.ย. 2562
8เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256228 ม.ค. 2562

1