ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
50
เมื่อวานนี้
36
เดือนนี้
2,091
เดือนที่แล้ว
2,796
ปีนี้
16,620
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
79,927
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211
ลำดับรายการวันที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 257028 ต.ค. 2564
2แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4/2563)25 ธ.ค. 2563
3แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1/2563)30 ก.ค. 2563
4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3/2563)20 มี.ค. 2563
5แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) แก้ไข เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2563)5 มี.ค. 2563
6แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2563)31 ม.ค. 2563
7แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4/2563)25 ธ.ค. 2562
8ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)14 มิ.ย. 2562

1