ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
44
เดือนนี้
1,389
เดือนที่แล้ว
1,570
ปีนี้
8,754
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
72,061
ไอพี ของคุณ
44.200.40.195
ลำดับรายการวันที่
1ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256531 ม.ค. 2565
2ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256427 ม.ค. 2565
3รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (สขร1.)30 ก.ย. 2564
4ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564) 30 ก.ย. 2564
5รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 256431 ส.ค. 2564
6ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25644 ส.ค. 2564
7ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2564 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มิถุนายน 256420 ก.ค. 2564
8ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปี 2563 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 256319 ก.ค. 2564
9ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564)31 มี.ค. 2564
10ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563)30 ธ.ค. 2563
11สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 256331 พ.ค. 2563
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 256330 เม.ย. 2563
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 256331 มี.ค. 2563
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256329 ก.พ. 2563
15สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 256331 ม.ค. 2563
16สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 256231 ธ.ค. 2562
17สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256230 พ.ย. 2562
18สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 256231 ต.ค. 2562
19สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256230 ก.ย. 2562
20สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256231 ส.ค. 2562

12  >> >|