ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
8
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
809
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
64,116
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22
ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 256410 พ.ค. 2564
2แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 256430 เม.ย. 2564
3แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
4แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 256331 ธ.ค. 2563
5แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 256330 ก.ย. 2563
6แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 256330 มิ.ย. 2563
7แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 256331 มี.ค. 2563
8แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 256230 ธ.ค. 2562

1