ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
37
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,618
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,362
ไอพี ของคุณ
18.232.186.117
ลำดับรายการวันที่
1ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร23 ส.ค. 2560
2ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น23 ส.ค. 2560
3แบบหนังสือลาออกของพนักงานจ้าง23 ส.ค. 2560
4แบบใบลาพักผ่อน23 ส.ค. 2560
5แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร23 ส.ค. 2560
6แบบคำร้องทั่วไป23 ส.ค. 2560
7แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน23 ส.ค. 2560
8แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ23 ส.ค. 2560

1