ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
ลำดับรายการวันที่
1แบบใบลาพันร้อน3 ส.ค. 2563
2แบบใบลาป่วย/ลาคลอดบุตร/ลากิจส่วนตัว3 ส.ค. 2563
3ใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร3 ส.ค. 2563
4ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น3 ส.ค. 2563
5แบบหนังสือลาออกของพนักงานจ้าง3 ส.ค. 2563
6แบบใบลาพักผ่อน3 ส.ค. 2563
7แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร3 ส.ค. 2563
8แบบคำร้องทั่วไป3 ส.ค. 2563
9แบบคำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงาน3 ส.ค. 2563
10แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ3 ส.ค. 2563

1