ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
135
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,381
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,125
ไอพี ของคุณ
35.173.215.75
ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบฌาปณกิจสงเคราะห์4 ก.ย. 2560
2คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ.25454 ก.ย. 2560
3คู่มือการเดินเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 ก.ย. 2560
4แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)4 ก.ย. 2560
5แบบรับรองสถานะครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (ดร.02)4 ก.ย. 2560
6ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพ4 ก.ย. 2560
7การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 4 ก.ย. 2560
8การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับ ที่ 24 ก.ย. 2560
9การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4 ก.ย. 2560

1