ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
40
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,618
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,362
ไอพี ของคุณ
18.232.186.117
ลำดับรายการวันที่
1แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.511 ม.ค. 2561
2แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.211 ม.ค. 2561
3แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.111 ม.ค. 2561
4แบบฟอร์มการแจ้งข่าวสารการทุจริต23 ส.ค. 2560
5หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ23 ส.ค. 2560
6แบบคำร้องเรียน ร้องทุกข์23 ส.ค. 2560
7แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ23 ส.ค. 2560

1