ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
32
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
ลำดับรายการวันที่
1แบบแสดงรายการที่ดิน ภ.บ.ท.511 ม.ค. 2561
2แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภ.ร.ด.211 ม.ค. 2561
3แบบแสดงรายการภาษีป้าย ภ.ป.111 ม.ค. 2561
4แบบฟอร์มการแจ้งข่าวสารการทุจริต23 ส.ค. 2560
5หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ23 ส.ค. 2560
6แบบคำร้องเรียน ร้องทุกข์23 ส.ค. 2560
7แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ23 ส.ค. 2560

1