ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
38
เดือนนี้
372
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,618
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,362
ไอพี ของคุณ
18.232.186.117
ลำดับรายการวันที่
1การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน10 ส.ค. 2560
2การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ10 ส.ค. 2560
3การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร10 ส.ค. 2560
4การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 10 ส.ค. 2560
5การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น10 ส.ค. 2560
6การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 10 ส.ค. 2560
7การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 10 ส.ค. 2560
8การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ10 ส.ค. 2560
9การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม10 ส.ค. 2560
10การรับแจ้งการย้ายเข้า10 ส.ค. 2560
11การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน10 ส.ค. 2560
12การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ10 ส.ค. 2560
13การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 10 ส.ค. 2560
14การรับแจ้งการย้ายออก 10 ส.ค. 2560
15การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง10 ส.ค. 2560
16การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย 10 ส.ค. 2560
17การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน10 ส.ค. 2560
18การสละมรดก10 ส.ค. 2560
19การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร10 ส.ค. 2560
20การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร10 ส.ค. 2560

12345.....  >> >|