ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
33
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
ลำดับรายการวันที่
1การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน3 ส.ค. 2563
2การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ3 ส.ค. 2563
3การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร3 ส.ค. 2563
4การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ 3 ส.ค. 2563
5การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น3 ส.ค. 2563
6การรับแจ้งการตายเกินกำหนด 3 ส.ค. 2563
7การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น 3 ส.ค. 2563
8การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ3 ส.ค. 2563
9การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม3 ส.ค. 2563
10การรับแจ้งการย้ายเข้า3 ส.ค. 2563
11การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน3 ส.ค. 2563
12การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ3 ส.ค. 2563
13การรับแจ้งการย้ายปลายทาง 3 ส.ค. 2563
14การรับแจ้งการย้ายออก 3 ส.ค. 2563
15การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง3 ส.ค. 2563
16การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย 3 ส.ค. 2563
17การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน3 ส.ค. 2563
18การสละมรดก3 ส.ค. 2563
19การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร3 ส.ค. 2563
20การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร3 ส.ค. 2563

12345.....  >> >|