ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
131
เดือนนี้
1,979
เดือนที่แล้ว
2,115
ปีนี้
4,094
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
40,585
ไอพี ของคุณ
3.235.108.188
ลำดับรายการวันที่
1โครงการอบรมสร้างความรู้ให้กับประชาชน 9 พ.ย. 2561
2รูปภาพโครงการอบรมสร้างความรู้ให้กับประชาชน9 พ.ย. 2561
3กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร9 พ.ย. 2561
4ประกาศนโยบายคุณธรรมโปร่งใส 9 พ.ย. 2561
5ประกาศเจตนารมย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 9 พ.ย. 2561
6การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ขอใหม่12 พ.ย. 2561
7แผนผัง ร้องทุกข์ ร้องเรียน12 พ.ย. 2561
8การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 พ.ย. 2561
9การชำระภาษีบำรุงท้องที่12 พ.ย. 2561
10ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน12 พ.ย. 2561
11ขั้นตอนการยื่นประกิจการน้ำมัน12 พ.ย. 2561
12ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย12 พ.ย. 2561
13ขั้นการการยื่นดัดแปลง ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร12 พ.ย. 2561
14ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล12 พ.ย. 2561
15ขั้นตอนการให้บริการทั่วไป12 พ.ย. 2561
16ขั้นตอนระยะเวลาการยื่รคำร้องขอออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย12 พ.ย. 2561
17 ขั้นตอนการดูข้อมูลข่าวสาร12 พ.ย. 2561
18 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์12 พ.ย. 2561
19ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ12 พ.ย. 2561
20ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ12 พ.ย. 2561

12  >> >|