ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
no gift-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ "กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ" เปิดบริการทุกวันเสาร์  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ สนใจจานใบต๋องตึง จัดเบรก ใส่ขนม อาหาร สามารถติดต่อสอบถามได้ 
-:- เทศบาลฯ ประสานของบประมาณนอก เพื่อดูแลประชาชนตำบลแม่แฝก 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก มีบริการ นวดแผนไทย (Thai Massage) 
-:- ขนมไทยสูตรโบราณ แวะมาชิมได้ที่....กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ญาติผู้เสียชีวิตสามารถยื่นขอรับเงินสวัสดิการค่าจัดการศพผู้สูงอายุ ตามประเพณี 
-:- ประชาสัมพันธ์ กาดชุมชนตำบลแม่แฝกมีของกิ๋นเมืองๆ กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ 
-:- แผนที่แม่บทเทศบาลตำบลแม่แฝก 
-:- คู่มือประชาชนในการคัดแยกขยะ 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่แฝก รับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ตำแหน่งที่ว่าง สายงานผู้บริหาร 3 ตำแหน่ง และสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ตำแหน่ง 


โครงการ "โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ครั้งที่ 1"
ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้นางสาวรุ่งนภา แซ่อั้ง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝก
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานจากใบต๋องตองบ้านหนองมะจับ ฝึกปฏิบัติการทำกระทงจากใบตองตึง
พ่นยาควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่แฝก
ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566
ดำเนินการจ่ายเช็ครับเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พ.ศ.2566 จำนวน 12 หมู่บ้าน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แฝกจ้างก่อสร้างโดมสาธารณะประโยชน์ป่าช้า หมู่ 6 บ้านแม่แต หมู่ 8 บ้านหนองแสะหมู่ 12 บ้านหนองไหว 
-:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลแม่แฝก เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก 4 ล้อ เทท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 ถึง เดือน กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
-:- ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนและกำจัดขยะ มูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลแม่แฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2566 - เดือนกันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดบ้านโป่ง หมู่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม 2566 ถึง เดือนกันยายน 2566) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดมสาธารณประโยชน์ป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านแม่แต หมู่ที่ 8 บ้านหนองแสะ หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลแมาแฝกประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างเดือน พย 66 ถึง กย 67 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัดบ้านโป่ง หมู่ 2 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2566 ถึง เดือน มิถุนายน 2566) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านศรีงามพัฒนา ซอยสี่แยกประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.55-2156 บ้านศรีงามพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝก จำนวน 3 ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,432 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน มีนาคม 2566) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นชม.ถ55-0155สายทางขึ้นวัดพระธาตุจอมกิตติหมู่ที่9บ้านพระธาตุ ตำบลแม่แฝก กว้าง5เมตรยาว1,430เมตรหนา0.04เมตร เทศบาลตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
ประกาศราคากลาง
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต บ้านศรีงามพัฒนา ซอยสี่แยกประปา รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.๕๕-๐๑๕๖ บ้านศรีงามพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ 375,000 บาท 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อร้างอาคารโดมสาธารณะประโยชน์ป่าช้า หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ 800,000 บาท 
-:- เอกสารจ้างก่อสรางโดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยบ้านพระธาตุ หมู่ที่ ๙ เชื่อมอ่างห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓ 
-:- ตารางเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและทาผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระธาตุ หมู่ที่ ๙ เชื่อมอ่างห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอู่ช่าง เจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านโป่ง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำดื่มเพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แฝก 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (สขร 1.) 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 
-:- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 (สขร 1.) กาดชุมชนนวัตวิถีเกษตรหนองมะจับ
เรือโบราณวัดบ้านโป่ง
วัดพระธาตุจอมกิตติกระถางปลูกต้นไม้ ชุดเก้าอี้สนาม
ของที่ระลึก ผ้าฝ้ายงานปัก
กระทรวงมหาดไทย   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมอุตุนิยมวิทยา   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   google   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์