ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
85
เดือนนี้
1,001
เดือนที่แล้ว
2,276
ปีนี้
7,606
ปีที่แล้ว
20,747
ทั้งหมด
44,097
ไอพี ของคุณ
3.236.231.14นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก

นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายภูวณัฐ์ จุลบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางณธิชรี ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพรรณ จีแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม