ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกร้องเรียนร้องทุกข์facebook

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
135
เดือนนี้
135
เดือนที่แล้ว
1,602
ปีนี้
7,381
ปีที่แล้ว
9,412
ทั้งหมด
23,125
ไอพี ของคุณ
35.173.215.75นายประยูร วรรณราช
ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก

นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด

นายวิทยา ใหม่เฟย
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางณธิชรี ใจบุญ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสุพรรณ จีแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม