ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
นายจักรพงศ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นายจักรพงศ์ พูลสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวดาริน หงษ์สิบหก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาววันเพ็ญ ชาภูวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายสัญญา เมืองใหม่
นิติกรชำนาญการ


นางพรรณวารี ละวรรณา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นายธัชชัย กันทะวงศ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ


ส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวมานา ญาณพัตร์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวรุ่งนภา ญาณพัตร์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายเมธี วงศ์คำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


-ว่าง-
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ


นางสาวธันย์ปพัชญ์ มงคลพีระเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายวสันต์ ชมชื่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายอัษฎา ถารียะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายอนุพงษ์ บุญเลา
พนักงานตกแต่งสวน


นางสุภา แซ่ห่าน
พนักงานตกแต่งสวน


นายสุเทพ เขียวกาจ
คนงานทั่วไป


นายถนอม กองเงิน
ประสานงานชุมชน


นางโกมล แก๋ว
ประสานงานชุมชน


นายธนชาติ ชมชื่น
ประสานงานชุมชน


นายศุภฤกษ์ บุญตาล
ประสานงานชุมชน