ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษานายปิยภูมิ คุณาธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสมศรี คำมะ
ครู ค.ศ.3


นางประภาพร แสนเสนยา
ครู ค.ศ.1นางเขมจิรา ไชยเสน
ครู ค.ศ. 2


นางปิยลักษณ์ บุญกนิษฐ์
ครู ค.ศ.2


นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
ครู ค.ศ.2


นางนิตยา ขยันขาย
ผู้ดูแลเด็ก


นางเอมอร ชัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล ทรงคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประกายดาว กันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา ถาคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวไพริน บุญต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางศิริพร ตั๋นธรรม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรำพึง ขาวดา
แม่บ้าน