ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
นายสุรเชษฐ์ ไชยซาววงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นายปิยภูมิ คุณาธรรม
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางสมศรี คำมะ
ครู ค.ศ.3 รักษาการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลแม่แฝก


นางประภาพร แสนเสนยา
ครู ค.ศ.2 รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เทศบาลตำบลแม่แฝก


นางเขมจิรา ไชยเสน
ครู ค.ศ. 2


นางปิยลักษณ์ บุญกนิษฐ์
ครู ค.ศ.2


นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว
ครู ค.ศ.2


นางนิตยา ขยันขาย
ผู้ดูแลเด็ก


นางเอมอร ชัยศรี
ผู้ดูแลเด็ก


นางพิกุล ทรงคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวประกายดาว กันทะวงค์
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุกัญญา ถาคำ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวไพริน บุญต๋า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางศิริพร ตั๋นธรรม
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก


นางสาวรำพึง ขาวดา
แม่บ้าน


นายอาทิตย์ บุญลอย
ภารโรง