ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
76
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
นางสุพรรณ จีแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางสาวสยุมพร ยิ่งโยชน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางญาณิศา ข้อยุ่น
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวณัฐณิชา ทองประไพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายไพรจิตร สุริยา
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวจิราภา จิรโชติอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิทยา สมศรี
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายสถิรพงษ์ คุณาธรรม
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายทนงศักดิ์ จอมนงค์
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายสันติ ธนะสาร
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายณัฐดนัย คำตื้อ
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายกิตติพงศ์ อินต๊ะ
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย