ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
นางสุพรรณ จีแดง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวสยุมพร ยิ่งโยชน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางญาณิศา ข้อยุ่น
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


นางสาวณัฐณิชา ทองประไพ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวจิราภา จิรโชติอนันต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิทยา สมศรี
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายสถิรพงษ์ คุณาธรรม
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายสันติ ธนะสาร
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายณัฐดนัย คำตื้อ
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายกิตติพงศ์ อินต๊ะ
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย


นายตะวัน กอนจำ
เจ้าหน้าที่ด้านกู้ชีพกู้ภัย