ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
นายวสันต์ เตชะฟอง
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทน
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


ส.อ.รังสรรค์ ชมชื่น
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจันทร์แก้ว ดวงคำ
ประสานงานสาธารณภัย
นายศรีธิ ดวงธัญ
ประสานงานสาธารณภัย
นายคำมูล อุปนันท์
ประสานงานสาธารณภัย


นายสมเกียรติ ไชยสวน
พนักงานดับเพลิง


นายภูวดล ทิตติวรเสรี
ประสานงานสาธารณภัย


นายธนกร มหาวัน
ประสานงานสาธารณภัย