ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
31
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
1
กิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

23 มี.ค. เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้กับผู้สูงอายุโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก เพื่อลดปัญหามลพิษ สร้างประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับชุมชน และช่วยลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่า โดยเก็บเอาใบตองตึงมาเพิ่มมูลค่าลดการสะสมของเชื้อเพลิงในพื้นที่ ณ ฐานต้นแบบการผลิตบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก บ้านหนองมะจับ

23 มีนาคม 2566

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 9 มี.ค. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นตำบลแม่แฝก โดยจัดกิจกรรมสืบสานฟ้อนเจิง สร้างเสริมสุขภาพ การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงพื้นบาน การป้องกันตัว ประวัติความเป็นมาฟ้อนเจิง การเรียนรู้และปฏิบัติท่าทางการร่ายรำฟ้อนเจิง และการออกกำลังกายโดยการประยุกต์ใช้ร่ายรำฟ้อนเจิงให้กับผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝก มีวิทยากรจากอาจารย์อาทิตย์ วงศ์สว่าง โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว และทีมชมรมออกกำลังกายวัดแม่โจ้ มาร่วมถ่ายทอดให้ความรู้ ขอขอบคุณทีมงานวิทยากรมากๆ นะคะ

09 มีนาคม 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่แฝกของกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก "อบรมการฝึกทำสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก",เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันพฤหัสฯ 23 ก.พ. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่แฝกของกลุ่มผู้สูงอายุ โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก "อบรมการฝึกทำสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก" โดยมีทีมงานอาจารย์ไพรวัลย์ มูลศิริ ประธานวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้านเด่นสันคะยอมมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีทักษะ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ สร้างเป็นอาชีพเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

23 กุมภาพันธ์ 2566

โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก “รุ่นที่ 1 รุ่นแรกแย้ม ”,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก “รุ่นที่ 1 รุ่นแรกแย้ม ” จำนวน 84 คน จบหลักสูตร พร้อมรับใบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย ตามโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ ณ พฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

//// โดย น.พ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ “ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย” พร้อมมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย จำนวน 709 คน รวมอายุกว่า 50,000 ปี มีพระราชโพธิวรคุณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ในฐานะเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมให้ศีลให้พรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มีนายชุติพนธ์ สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย พร้อมผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้สูงอายุ และครอบครัวเข้าร่วมกว่า 2,000 คน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

/// เทศบาลตำบลแม่แฝก มีแผนพัฒนาหลักสูตรต่อยอดให้กับผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝกในรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้านการฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับวัย มีความสุข พัฒนาด้านอารมณ์ ไม่เน้นวิชาการมากเกินไป

“เทศบาลตำบลแม่แฝก รู้สึกดีใจและขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร รุ่นที่ 1 รุ่นแรกแย้มทุกๆ ท่าน” พวกเราเทศบาล “เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการประชาชน”

ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอกราบขอบพระคุณเทศบาลตำบลเชิงดอย พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบาล และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ที่ให้โอกาสผู้สูงอายุตำบลแม่แฝกเข้าร่วมกิจกรรม วันที่ 25 สิงหาคม 2562 อบอุ่น มีความสุข เห็นรอยยิ้มของผู้สูงอายุ ที่มีเพื่อนร่วมรุ่นจำนวนมาก เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน // ขอขอบคุณทีมพี่ๆๆ อสม. ตำบลแม่แฝก มา ณ โอกาสนี้ค่ะ

25 สิงหาคม 2562

ซ้อมรับใบประกาศนียบัตรให้ผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝก (โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก รุ่นที่ 1),เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันพฤหัสฯ ที่ 22 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดฝึกซ้อมรับใบประกาศนียบัตรให้ผู้สูงอายุในตำบลแม่แฝก (โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก รุ่นที่ 1) ตามโครงการมหกรรมรวมพลคนรักสุขภาพ "ปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย" ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แฝก

// รับใบประกาศนียบัตรจริงในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

*** สวย หล่อ ยิ้มแป้น กันทุกคน ***

ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณทีมงานฝึกซ้อมจากเทศบาลตำบลเชิงดอย นำโดยประธานสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลมา ณ โอกาสนี้ค่ะ "

รุ่น 1 รุ่นแรก รุ่นแรกแย้ม" จะตื่นเต้นหน่อยๆ ค่ะ

 เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุทุกๆ ท่านด้วยค่ะ

22 สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดอบรมให้ผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

8 ก.พ 62 เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดอบรมให้ผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข” ณ ทต. แม่แฝก โดยมีทีมงานวิทยากรจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ มาให้ความรู้ ผู้สูงอายุยิ้มแฉ่ง มีความสุขตลอดทั้งวันเลย // เจอกันอีกที วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ม่วนๆๆ หลายๆๆ "เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการประชาชน"

08 กุมภาพันธ์ 2562

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (6 รายการ)