ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
8
แวะมาแอ่วเน่อเจ้า"กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่",เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
พรุ่งนี้เจอกันเจ้า “แม่ค้าพร้อมใจ ม่วนชื่น ขายของฟ้อนรำ วันละ 1 รอบ” อยากเห็น !!!! พ่อค้าแม่ค้า ฟ้อนรำ มีแค่วันละรอบเท่านั้น ช่วงเวลา 10.30 น. แวะมาแอ่วเน่อเจ้า"กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่" ผักสดๆ ปลูกเองหลังบ้านนำมาขาย พร้อมทั้งมีอาหารเมืองๆ ข้างหนองน้ำ ตั้งแต่เวลา 07.00 - 17.00 น.
23 กันยายน 2565

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มสตรี-แม่บ้านตำบลแม่แฝก อ.สันทราย,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันจันทร์ 5 ก.ย. 65 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดอบรมโครงการให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดหวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงโรคเรื้อรัง กลุ่มสตรี-แม่บ้านตำบลแม่แฝก อ.สันทราย โดยมีวัตถุประสงค์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง ความร่วมมือ และพัฒนากิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลดอัตราเพิ่มของผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่โดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน โดยมีวิทยากรจาก คุณหมอ รพสต.บ้านร่มหลวง และคุณหมด รพสต.บ้านหนองมะจับ มาให้ความรู้คะ
05 กันยายน 2565

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแม่แฝกเกมส์ต้านภัยยาเสพติด เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ชาย) ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาแม่แฝกเกมส์" วันอาทิตย์ 28 ส.ค. เวลา 13.00 น. พิธีปิดการแข่งขันกีฬาแม่แฝกเกมส์ต้านภัยยาเสพติด เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ชาย) ขอขอบคุณสส.วิทยา ทรงคำ และกำนันตำบลแม่แฝก ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตำบลแม่แฝก ที่ร่วมส่งกำลังใจให้เยาวชนในตำบลแม่แฝกด้วยนะคะ ม่วนขนาด "กีฬาๆ เป็นยาวิเศษ
28 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แฝก  ได้รับคัดเลือกให้ตำบลแม่แฝกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดเขียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 และวันนี้ วันพุธ 24 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-2570) ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้รับคัดเลือกให้ตำบลแม่แฝกเป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดเขียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 และวันนี้ วันพุธ 24 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-2570) ภายใต้ โครงการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Center) ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กำนันตำบลแม่แฝก ผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่แฝก และบริษัทห้างร้านในตำบลแม่แฝก เพื่อร่วมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นในการจัดทำแผนปฏิบัติการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศพื้นที่ตำบลแม่แฝก
24 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมทักษะการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันอาทิตย์ 21 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรมทักษะการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน และทักษะการเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 โดยมี ผศ.ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ หัวหน้าโครงการ และผศ.ดร.ณภัทร เรืองนภา มาถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิคต่างๆ ให้กับประชาชนในตำบลแม่แฝก // เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณที่มาให้ความรู้กับประชาชนนะคะ
21 สิงหาคม 2565

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้วยสื่อสร้างสรรค์  โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันอาทิตย์ 21 ส.ค. 65 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้วยสื่อสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กจะได้พัฒนาร่างกายในส่วนหลักๆ คือ การทำงานประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา กล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการทางด้านอารมณ์ คือการได้ชื่นชมและสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงาม พัฒนาการทางด้านสังคม คือ เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักรอคอยที่จะใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้การแบ่งปัน พัฒนาการทางด้านสติปัญญา "พวกเราจะดูแลบุตรหลานของท่าน เสมือนลูกหลานในครอบครัวเดียวกัน
21 สิงหาคม 2565

อากาศร้อนๆ แวะมาช๊อป แวะมากินข้าวข้างหนองน้ำ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
อากาศร้อนๆ แวะมาช๊อป แวะมากินข้าวข้างหนองน้ำ ณ กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ (ตรงสะพาน ถนนสายบายพาส แม่แฝก - แม่แตง ถ้าข้ามสะพานไปเป็นร้านกาแฟ เครื่องบินใหญ่ 4 แยกไฟฟ้าไปแม่แตง) เปิดทุกวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. ม่วนชื่น อาหารเมืองๆ เมนูบ้านเฮา อาหารภาคเหนือ ผักสดๆ จากชุมชนที่ปลูกเอง "แวะมาแอ่วเน่อเจ้า" และเสาร์นี้มีประกวดอาหารพื้นเมือง ลาบหมู แกงอ่อม คั่วโฮ๊ะ เงินรางวัลรวมทั้งหมด 10,500 บาท จาก ม.แม่โจ้ ตามโครงการเชียงใหม่โมเดล พร้อมของรางวัลจาก ธ.ออมสิน สาขาแม่โจ้ และโตโยต้าริชมอบให้ทุกหมู่บ้าน " รางวัลเยอะสุด ได้แก่ หมู่ที่ 12 บ้านหนองไหว คว้ารางวัลไปทั้งหมด 4,600 บาท ม่วนขนาด อยากชิม อยากช๊อป แวะมาแอ่วกาดเน่อเจ้า
26 มีนาคม 2565

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
17 มี.ค. 65 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ณ กาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย โดยมีพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม "สนใจศึกษาดูงานลิ้มรสชาติอาหารพื้นบ้าน เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ได้มีอยู่ในหนังสือ แวะมาสัมผัสให้เห็นกับตารับรู้ด้วยใจได้ค่ะ"
17 มีนาคม 2565

ประชุมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันนี้ 16 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. นายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมประชุมโครงการน้ำประปา กปภ.-อปท. ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ โดยมีผู้นำชุมชน คณะกรรมการของประปาหมู่บ้าน เข้าร่วมอบรมวิชาการระบบประปาเสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติมาตรฐานเกี่ยวกับการผลิตน้ำของ กปภ.ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตน้ำของอปท. ณ ห้องประชุม ทต.แม่แฝก ณ ห้องประชุม ทต.แม่แฝก /// เทศบาลฯ ขอขอบคุณที่ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในตำบลแม่แฝกนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
16 มีนาคม 2565

โครงการเฝ้าระวังไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
15 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดทำโครงการเฝ้าระวังไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ ณ ศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.25) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย เป็นประธานในพิธีเปิด /// และมีผู้นำชุมชนเข้าร่วมกิจกรรม
15 มีนาคม 2565

มอบสวัสดิการแก่สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และมอบทุนกาศึกษา,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันจันทร์ 14 มี.ค. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้มอบสวัสดิการแก่สมาชิก โดยมีกลุ่มเป้าหมายดูแล ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และมอบทุนกาศึกษา ทั้งหมด 217 คน // เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แฝก "ร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชน" ขอบคุณมากๆ ค่ะ
14 มีนาคม 2565

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ 20 ส.ค. 64 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก //// "ทีมงานคณะครู มุ่งมั่น และตั้งใจพัฒนาเด็กๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี พัฒนาตำบลแม่แฝกในอนาคตต่อไป" ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกๆ ท่านนะค่ะ
 
 
 
20 สิงหาคม 2564

ร่วมบริจาค กองทุนปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

"ร่วมบริจาค กองทุนปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตำบลแม่แฝก" ขอขอบคุณครอบครัว "มาทิพย์" ที่มอบแพมเพิส เนื่องในวันครบรอบวันเกิด /// ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองตลอดไปค่ะ

20 สิงหาคม 2564

ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ 20 ส.ค. 64 ทีมกองคลังเทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ "เงินทุกบาท เพื่อพัฒนาและดูแลประชาชนตำบลแม่แฝกให้คุ้มค่าที่สุด"
 
 
20 สิงหาคม 2564

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย "ชั้นวางสิ่งของอุปโภค บริโภค "กองทุนปันน้ำใจ",เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลแม่แฝก รับมอบชั้นวางของจากทีมอาจารย์ ม.เทคโนราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ พร้อมน้องๆ นักศึกษาในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย "ชั้นวางสิ่งของอุปโภค บริโภค "กองทุนปันน้ำใจ" เพื่อผู้ป่วยติดเตียงตำบลแม่แฝก ** เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณมากๆ นะค่ะ

17 สิงหาคม 2564

|< <<..... 4 5 6 78 9 10 11 12..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 8 / 25  (361 รายการ)