ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
6
ซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้านและตัดกิ่งไม้ ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันพุธ 22 มี.ค. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้รับแจ้งไฟกิ่งชำรุดเสียหาย ได้จัดส่งทีมงานกองช่าง ไปซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้านและตัดกิ่งไม้ ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก
1. หมู่ 7 บ้านสหกรณ์ฯ จำนวน 5 จุด
//// หากไฟกิ่ง ชำรุด ไฟเสีย ไฟไม่ออก ขอให้แจ้งที่สท.ในหมู่บ้าน หรือเทศบาลตำบลแม่แฝก 053-849043 ต่อ 26 จะรีบไปดำเนินการแก้ไขให้คะ "เพื่อความปลอดภัยของประชาชน"
22 มีนาคม 2566

ดำเนินการล้างถนนเนื่องจากมีดินตกหล่นบนถนนบ้านหนองไหว หมู่ 12,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันจันทร์ 20 มี.ค. เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชน ขอเจ้าหน้าที่พร้อมรถบรรทุกน้ำ ล้างถนน เนื่องจากมีดินตกหล่นบนถนนบ้านหนองไหว หมู่ 12 เพื่อป้องกันอันตรายกับผู้ใช้เส้นทางถนนดังกล่าว ได้ดำเนินการล้างถนนเป็นที่เรียบร้อยในเวลา 10.00 น.

20 มีนาคม 2566

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมอุปกรณ์ และรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันนี้ เสาร์ 18 มี.ค. 66 เวลา 15.00 น. ในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่แฝก เกิดเหตุพายุ ลมแรง มีบ้านประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย กระเบื้องหลังคาได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง (บ้านหนองไหว หมู่ 12) และเวลา 15.30 น. ได้รับแจ้งว่ามีต้นไม้หักพาดสายไฟ จำนวน 2 จุด บ้านศรีงาม หมู่ 5 และบ้านศรีงามพัฒนา หมู่ 10 /// ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พร้อมอุปกรณ์ และรถกระเช้าไฟฟ้าพร้อมเจ้าหน้าที่ เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ต้นไม้ที่หักได้ดำเนินการเสร็จแล้ว ใช้เส้นทางจราจรได้ตามปกติคะ "ช่วงนี้ มีลมกระโชกแรง หากมีเหตุด่วน งานป้องกันฯ 053-114603 หรือ 081-7644273 (24 ชั่วโมง) นะคะ"

18 มีนาคม 2566

กิจกรรมวันวิชาการ และ มอบใบประกาศเกียรติบัตรการจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันศุกร์ 17 มี.ค. เทศบาลตำบลแม่แฝก "มอบใบประกาศเกียรติบัตรการจบหลักสูตรของนักเรียนระดับชั้น อนุบาล 3" จัดกิจกรรมวันวิชาการ ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝกในแต่ละระดับชั้นที่ได้รับการศึกษาตามระดับการเรียนรู้ตามช่วงวัยได้ครบตามระดับการเรียนรู้ตามช่วงวัยได้ครบตามหลักสูตร และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ซึ่งจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

17 มีนาคม 2566

มอบใบประกาศเกียรติคุณ "พนักงานดีเด่น" ตามกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

"ขอแสดงความยินดีกับพนักงานเทศบาล 20 ท่าน" 15 มี.ค. เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ "พนักงานดีเด่น" ตามกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2566 (ซึ่งพนักงานแบ่งเป็น 5 กลุ่ม 1.กลุ่มอำนวยการและหัวหน้าฝ่าย 2.กลุ่มพนักงานเทศบาล 3.กลุ่มพนักงานครู 4.กลุ่มพนักงาน (ภารกิจ/ทั่วไป) 5.กลุ่มพนักงานจ้างเหมา) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน การครองงานและมีผลงานดีเด่น

15 มีนาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ช่วงเช้า 13 มี.ค. 66 สภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาพัฒนาตำบลแม่แฝก

13 มีนาคม 2566

กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านสหกรณ์ฯ หมู่ที่ 7,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 13 มี.ค. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมบริการประชาชน "กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่" ณ บ้านสหกรณ์ฯ หมู่ที่ 7

13 มีนาคม 2566

ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ตามโครงการจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 3 มี.ค. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยงานส่งเสริมการเกษตร และพนักงานเทศบาล ได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ ตามโครงการจัดทำปุ๋ยจากเศษใบไม้ ที่ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการโดยรวบรวมเอาใบไม้ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการลดการเผา ลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ตำบลแม่แฝก ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนะคะ

03 มีนาคม 2566

ลงพื้นที่เก็บเศษใบไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร จำนวน 6 หมู่บ้าน เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก ลดการเผา แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันจันทร์ 27 ก.พ. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ลงพื้นที่เก็บเศษใบไม้ และวัสดุเหลือใช้ทางเกษตร จำนวน 6 หมู่บ้าน (ม.1 , ม.2 , ม.3 , ม. 7 , ม.9 , ม.11 ) เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมัก ลดการเผา แก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่
ส่วนวันที่ 28 ก.พ. เทศบาลฯ จะลงพื้นที่เก็บใบไม้อีก 6 หมู่บ้าน ม.4 , ม.5 , ม.6 , ม.8 , ม.10 และ ม.12) ขอให้ประชาชนที่แจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการ นำถุงเศษใบไม้ไว้หน้าบ้าน เพื่อทางเทศบาลฯ จะได้จัดเก็บมาทำปุ๋ยคะ
27 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาทั้งเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันศุกร์ 17 ก.พ. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาทั้งเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางด้านร่างกาย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็ก ครู ผู้ปกครอง

17 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมต้อนรับการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ "การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร" ของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันพฤหัสฯ 2 ก.พ. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมผอ.กองสาธารณสุขฯ ร่วมต้อนรับการติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ "การเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร" เพื่อเป็นบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ของเจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ชุมชนบ้านหนองมะจับ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

02 กุมภาพันธ์ 2566

อบรม"โครงการ พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 3/2566 ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
"สอนและให้เครื่องมือในการหาปลา" วันจันทร์ 30 ม.ค. 66 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดอบรม"โครงการ พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ จำนวน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 3/2566 วันที่ฝักอบรม 30-31 ม.ค. , 6-8 ก.พ. 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมทต.แม่แฝก โดยมีนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และน.ส. ณัฐติยาภรณ์ เวียงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวรายงานโครงการอบรมดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 25 คน
ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอกราบขอบคุณทีมงานวิทยากรที่มาให้ความรู้กับประชาชนในตำบลแม่แฝกคะ
30 มกราคม 2566

ร่วมพิธีเปิดการอบรมแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสันทราย ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันนี้ อังคาร 17 ม.ค 66 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลแม่แฝก นำโดยนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันตำบลแม่แฝก และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการอบรมแผนพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2566 ณ วัดพระธาตุจอมกิตติ วัดประจำตำบลแม่แฝก และมีการเปิดประชุม โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กล่าวต้อนรับ ​โดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย
กล่าวรายงาน ​โดย นางทิพย์วัลย์ อุ่นนันกาศ สาธารณสุขอำเภอสันทราย
17 มกราคม 2566

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ รายนายนิพันธ์ ทามูลแดง พร้อมครอบครัว ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

(ความฝันเป็นจริง) วันอังคาร 17 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับผู้นำชุมชนบ้านห้วยแก้ว ทำพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ รายนายนิพันธ์ ทามูลแดง พร้อมครอบครัว บ้านเลขที่ 121 หมู่ 3 บ้านห้วยแก้ว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนพดล สุระสังวาลย์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง (ตัวแทนนายอำเภอสันทราย) ร่วมพิธีมอบบ้าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สภาสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาล สจ.สุพจณ์ กองเงิน ส.อบจ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่พม.เชียงใหม่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แฝก และบริษัทห้างร้านในตำบลแม่แฝก ร่วมมอบบ้าน งบประมาณสร้างบ้าน 169,570.- บาท (ไม่รวมค่าแรงในการก่อสร้าง) โดยรับบริจาคเงินสดทั้งหมด 71,900.- บาท และค่าวัสดุที่รับบริจาร ประมาณราคา 97,670.- บาท ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอกราบขอบพระคุณทุกๆ ท่านที่สนับสนุน ช่วยเหลือก่อสร้างบ้านให้ครอบครัวนายนิพันธ์ ทามูลแดงในครั้งนี้ ขอบคุณจากใจคะ

17 มกราคม 2566

ขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่ได้ตรวจเยี่ยมการตั้งด่านชุมชน อปพร.ตำบลแม่แฝก ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันที่ 31 ธ.ค. 65 - 3 ม.ค. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณผู้นำชุมชนที่ได้ตรวจเยี่ยมการตั้งด่านชุมชน อปพร.ตำบลแม่แฝก เพื่อลดการเสี่ยงก่อเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน และเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ บริเวณถนนบายพาสตัดใหม่ บ้านหนองมะจับ หมู่ 1 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
31 ธันวาคม 2565

|< <<..... 2 3 4 56 7 8 9 10..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 6 / 25  (361 รายการ)