ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
2,784
เดือนที่แล้ว
4,232
ปีนี้
31,379
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
122,498
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
3
ลงพื้นที่สำรวจระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในหมู่บ้าน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันอังคาร 27 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยหัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่สำรวจระบบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งภายในหมู่บ้าน (หมู่ 1 บ้านหนองมะจับ และหมู่ 2 บ้านโป่ง) เพื่อพัฒนางาน ดูแลประชาชนในตำบลแม่แฝก

27 มิถุนายน 2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันอังคาร 27 มิ.ย 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จัดโครงการเทคโนโลยีพลังงานแม่โจ้สัญจร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นด้านการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพื่อการแปรรูปผลผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลผลิตทางการเกษตร ณ ห้องประชุม ทต.แม่แฝก

27 มิถุนายน 2566

จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการ ในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากยุงลายให้กับประธานอสม. และผู้รับผิดชอบในการฉีด พ่น สารเคมีฯ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันศุกร์ 23 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยกองสาธารณสุขฯ จัดอบรมให้ความรู้เชิงปฎิบัติการ ในการควบคุมและป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากยุงลายให้กับประธานอสม. และผู้รับผิดชอบในการฉีด พ่น สารเคมีฯ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 1.4 เชียงใหม่ มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แฝก

23 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
เทศบาลตำบลแม่แฝก เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการประชาชน ช่วงวันที่ 8 , 10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก ลงพื้นที่สำรวจผู้ประสบปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก และผู้นำชุมชน เพื่อเร่งดำเนินการขอเงินช่วยเหลือให้ประชาชน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ของเทศบาลตำบลแม่แฝก จำนวน 12 ราย รายละ 3,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ประสบปัญหาแล้วเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ /// ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ช่วยเหลือดูแลประชาชนของเรา

 

22 มิถุนายน 2566

โครงการป้องกันโรคสมองเสื่อม และโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันนี้ จันทร์ 19 มิ.ย 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก จัดอบรมโครงการป้องกันโรคสมองเสื่อม และโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ โดยกลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุตำบลแม่แฝก จำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ คัดครอง เรื่องโรคสมองเสื่อมแลพโรคซึมเศร้า และส่งเสริมให้มีนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ มีวิทยากรจากนักกิจกรรมบำบัด โรงพยาบาลนครพิงค์มาให้ความรู้

19 มิถุนายน 2566

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของประชาชนตำบลแม่แฝก ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันนี้ วันอาทิตย์ 18 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ อสม.ตำบลแม่แฝก จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชนในการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของประชาชนตำบลแม่แฝก จำนวน 250 คน ณ ศูนย์บริการประชาชนตำบลแม่แฝก (โดม)

18 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่ขับเคลื่นโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
เทศบาลตำบลแม่แฝก ลงพื้นที่ขับเคลื่นโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน วันพุธ 14 มิ.ย. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับประชาชน พ่อค้าแม่ค้าในกาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ และประชาชนที่ขายผักสวนครัวในหมู่บ้านสหกรณ์ฯ หมู่ 7 เพื่อวางแผนการส่งเสริมการขายสินค้าทางเกษตร ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองมะจับ โดยจะเริ่มให้กลุ่มผู้ปลูกผักสวนครัวนำสินค้าทางด้านการเกษตรที่เพาะปลูกมาวางจำหน่าย เริ่มเสาร์ 17 มิ.ย. 2566 เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และจะทำโครงการปลูกต้นอ่อน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ซึ่งโครงการจะเริ่มอบรม 30 ก.ค. 2566 ณ หมู่บ้านสหกรณ์ฯ
 

 

17 มิถุนายน 2566

กองช่างซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก รวม 10 จุด,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันพฤหัสฯ 15 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้รับแจ้งไฟกิ่งชำรุดเสียหาย ได้จัดส่งทีมงานกองช่าง ไปซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก รวม 10 จุด
1. หมู่ 3 บ้านห้วยแก้ว จำนวน 1 จุด
2. หมู่ 4 บ้านร่มหลวง จำนวน 1 จุด
3. หมู่ 10 บ้านศรีงามพัฒนา จำนวน 6 จุด
4. หมู่ 12 บ้านหนองไหว จำนวน 2 จุด
 
 หากไฟกิ่ง ชำรุด ไฟเสีย ไฟไม่ออก ขอให้แจ้งที่สท.ในหมู่บ้าน หรือเทศบาลตำบลแม่แฝก 053-849043 ต่อ 26 จะรีบไปดำเนินการแก้ไขให้คะ "เพื่อความปลอดภัยของประชาชน"
17 มิถุนายน 2566

กองช่างซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก รวม 6 จุด,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันจันทร์ 12 มิ.ย. 66 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้รับแจ้งไฟกิ่งชำรุดเสียหาย ได้จัดส่งทีมงานกองช่าง ไปซ่อมไฟกิ่งในหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลแม่แฝก รวม 6 จุด
1. หมู่ 2 บ้านโป่ง จำนวน 2 จุด
2. หมู่ 9 บ้านพระธาตุ จำนวน 4 จุด
 
 หากไฟกิ่ง ชำรุด ไฟเสีย ไฟไม่ออก ขอให้แจ้งที่สท.ในหมู่บ้าน หรือเทศบาลตำบลแม่แฝก 053-849043 ต่อ 26 จะรีบไปดำเนินการแก้ไขให้คะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
12 มิถุนายน 2566

ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 8 มิ.ย.66 เวลา 9.00 น. เทศบาลตำบลแม่แฝก ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 หมู่บ้านยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสหกรณ์ฯ หมู่ 7 ตำบลแม่แฝก

08 มิถุนายน 2566

ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในตำบลแม่แฝก จำนวน 5 ราย,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ห่วงใย..ประชาชน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แฝก ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค - บริโภคให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในตำบลแม่แฝก จำนวน 5 ราย ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลแม่แฝก

08 มิถุนายน 2566

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยงภัยฯ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ตรวจสอบพื้นที่ จุดเสี่ยงภัยฯ เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีที่เกิดปัญหาอุทกภัยฯ

07 มิถุนายน 2566

อบรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรต้านภัยเข่าเสื่อม,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันอังคาร 30 พ.ค. 66 กองสาธารณสุขฯ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรต้านภัยเข่าเสื่อม ณ ห้องประชุมเทศบาล

30 พฤษภาคม 2566

ร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แฝก และมอบสวัสดิการเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

วันอาทิตย์ 28 พ.ค. เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่แฝก นำโดย นายสันติ ชุมสวัสดิ์ รองนายก , นายสมเพชร มูลรัตน์ เลขานุการนายก , นางสุพรรณ จีแดง ผอ.กองสาธารณสุขฯ และงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2566 ของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลแม่แฝก และมอบสวัสดิการเพื่อการศึกษา ประจำปี 2566 จำนวน 45 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลแม่แฝก

28 พฤษภาคม 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th

ช่วงเช้า 25 พ.ค. 66 สภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบโครงการต่างๆ ในการพัฒนาตำบลแม่แฝก

25 พฤษภาคม 2566

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 25  (361 รายการ)