ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
47
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
1
โครงการ "โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ครั้งที่ 1",เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ 15 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ร่วมเปิดโครงการ "โรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 "ครั้งที่ 1" (ครั้งนี้ไม่ได้เบิกงบประมาณจากเทศบาล) มีการคัดเลือกคณะกรรมการของโรงเรียนนวัตกรรม สร้างกติกาความเป็นอยู่ร่วมกัน และพนักงานเทศบาลได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบี้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ โดยนายสัญญา เมืองใหม่ ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ , ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อและการระวังภัยออนไลน์ โดยนางสาวธันย์ปพัชญ์ มงคลพีระเดช ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน . เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ให้ความสำคัญ ผู้สูงอายุ คือ บุคคลต้นแบบของบุตรหลาน โครงการโรงเรียนนวัตกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่แฝก ได้จัดทำขึ้นโดยให้ กองการศึกษา กองสาธารณสุข และสำนักปลัดเทศบาล ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ 1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป "เทศบาล เต็มที่ เต็มใจ ให้บริการประชาชน" เพื่อเธอตำบลแม่แฝก
15 กันยายน 2566

ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้นางสาวรุ่งนภา แซ่อั้ง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ 8 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พร้อมกับนายอาทิตย์ วงศ์ทินบดี นายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ , นายดวงจันทร์ จอมเล็ก กำนันตำบลแม่แฝก ผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่แฝก ร่วมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้นางสาวรุ่งนภา แซ่อั้ง อายุ 68 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 12 ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
08 กันยายน 2566

กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานจากใบต๋องตองบ้านหนองมะจับ ฝึกปฏิบัติการทำกระทงจากใบตองตึง,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันจันทร์ 4 ก.ย. 2566 กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานจากใบต๋องตองบ้านหนองมะจับ ฝึกปฏิบัติการทำกระทงจากใบตองตึง /// ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เพื่อสร้างรายได้จากผลิต "กระทงจากใบไม้" ติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขฯ หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจานจากใบต๋องตึงบ้านหนองมะจับได้คะ 053-849043 ต่อ 13 หรือ 17
04 กันยายน 2566

พ่นยาควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่แฝก,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันที่ 4 ก.ย. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยกองสาธารณสุขฯ ร่วมกับพี่ๆ อสม. ในการพ่นยาควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลแม่แฝก //// ขอความร่วมมือประชาชนตรวจเช็คบริเวณรอบๆ บ้าน จุดไหนน้ำขัง หรือ มีหญ้ารกร้าง ขอช่วยๆ กันป้องกันด้วยนะคะ ในนามเทศบาลตำบลแม่แฝก ขอขอบคุณพี่ๆ อสม. ที่ร่วมกันช่วยป้องกันลูกน้ำยุงลาย ช่วยเหลือดูแลประชาชนตำบลแม่แฝกคะ
04 กันยายน 2566

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันจันทร์ 28 ส.ค. 2566 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง พิจารณาขอความเห็นชอบอนุมัติกันเงินค่าครุภัณฑ์ ซื่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "เพื่อพัฒนาตำบลแม่แฝก" ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แฝก
28 สิงหาคม 2566

ดำเนินการจ่ายเช็ครับเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พ.ศ.2566 จำนวน 12 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการจ่ายเช็ครับเงินอุดหนุน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข พ.ศ.2566 จำนวน 12 หมู่บ้าน "เพื่อดูแลประชาชนในตำบลแม่แฝกทั้งตำบล"
25 สิงหาคม 2566

 ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้สวนป่าเวียงพิงค์ ณ บริษัท ธนภักดี จำกัด,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ที่ 25 ส.ค. 66 เวลา 9.00 - 10.30 น. คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้สวนป่าเวียงพิงค์ ณ บริษัท ธนภักดี จำกัด
25 สิงหาคม 2566

กิจกรรมโครงการความปลอดภัยของนักเรียน เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น สอนให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันอังคาร 22 ส.ค. 2566 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมโครงการความปลอดภัยของนักเรียน เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น สอนให้รู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์ และให้ความรู้ป้องกันเด็กจมน้ำ โดยมีวิทยากรจากทีมงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลแม่แฝก เพื่อให้เด็กๆ เรียนรู้ วิธีป้องกัน ช่วยเหลือตัวเองได้
22 สิงหาคม 2566

 แจกผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ ตามโครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 จำนวน 2 ราย,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยนายสันติ ชุมสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ แจกผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ ตามโครงการผ้าอ้อมและแผ่นรองซับสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง บ้านห้วยแก้ว หมู่ 3 จำนวน 2 ราย
21 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อป้องกันโรคจากขยะมูลฝอย บ้านหนองไหว หมู่ที่ 12 ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันที่ 20 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก นำโดยท่านเลขาสมเพชร มูลรัตน์ สท.เพชรี ธงนาค ผอ.กองสาธารณสุขฯ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.ร่มหลวง จัดโครงการอบรมรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อป้องกันโรคจากขยะมูลฝอย บ้านหนองไหว หมู่ที่ 12 ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านหนองไหว
20 สิงหาคม 2566

จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เกิดความภาคภูมิใจ และรักวัฒนธรรมไทย "เด็กๆ ได้เรียนรู้ ตื่นเต้น ตั้งใจเรียนวิชานี้มากเลยคะ"
18 สิงหาคม 2566

 ร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
(เทศบาล จัดส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อเชื่อมเครือข่าย พัฒนากาดชุมชนวิถีเกษตรหนองมะจับ) ช่วงระหว่างวันที่ 9 - 11 ส.ค เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ งานพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานเครือข่ายมาให้ความรู้ . 1.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2.สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 3.สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคเหนือ 4.cbt ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง 5.cbt ชุมชนท่องเที่ยวบ้านไทลื้อลวงเหนือ 6.cbt วิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านม่วนคำ 7.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ 8.สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคเหนือ 9.สมาคมมัคคุเทศก์จังหวัดเชียงใหม่ 10.ทีมอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11.สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ 12.ตำรวจท่องเที่ยว 2 ภาคเหนือ 13.เครือข่ายทัวร์ เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ . ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ผู้ประกอบการและกิจกกรมการท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ณ รร เมอร์เคียวเชียงใหม่
10 สิงหาคม 2566

กิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ  และได้มอบใบเกียรติบัตรให้เด็กๆ ,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันที่ 9 ส.ค. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก จัดกิจกรรมการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ และได้มอบใบเกียรติบัตรให้เด็กๆ เพื่อส่งเสริมการแสดงออก และเสริมทักษะทางวิชาให้เด็กๆ คะ "น่าฮักขนาดเนาะเจ้า"
09 สิงหาคม 2566

ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯและระงับอัคคีภัย ระดับอำเภอ ณ บริษัท ธนภักดี,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันที่ 9 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยนายกมล ติง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก พร้อมปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เจ้าหน้าที่งานกู้ภัยฯ เทศบาลตำบลแม่แฝก ได้ร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯและระงับอัคคีภัย ระดับอำเภอ ณ บริษัท ธนภักดี
09 สิงหาคม 2566

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน,เทศบาลตำบลแม่แฝก,maefaek.go.th
วันอังคาร 8 ส.ค. 2566 เทศบาลตำบลแม่แฝก โดยงานป้องกันฯ จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้กฎหมายจราจร และการป้องกันอัคคีภัย ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แฝก
08 สิงหาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 25  (361 รายการ)