ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)28 เม.ย. 2565
2มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า28 เม.ย. 2565
3มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นายช่างโยธา28 เม.ย. 2565
4มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)28 เม.ย. 2565
5มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
6มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
7มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
8มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
9มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
10มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
11มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
12มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
13มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
15มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)28 เม.ย. 2565
16มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)28 เม.ย. 2565

1