ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256620 เม.ย. 2566
2รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 256520 เม.ย. 2566
3การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256528 มี.ค. 2565
4ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.256516 มี.ค. 2565
5ประกาศ กทจ.เชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอน ได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามวุฒิที่ ก.ท.รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25648 พ.ย. 2564
6รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีพ.ศ. 256430 เม.ย. 2564
7นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ( พ.ศ.2564 -2566 )30 เม.ย. 2564
8หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน4 มิ.ย. 2563
9นโยบายกลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล31 พ.ค. 2563
10แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ31 พ.ค. 2563
11แผนพัฒนาบุคลากร รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561-พ.ศ.256331 พ.ค. 2563
12แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ31 พ.ค. 2563
13ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. 31 พ.ค. 2563
14แผนพัฒนาบุคลากร31 พ.ค. 2563
15มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.256031 พ.ค. 2563
16หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน31 พ.ค. 2563
17การจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256631 พ.ค. 2563
18นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)31 พ.ค. 2563
19หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 30 ม.ค. 2563
20แผนพัฒนาบุคลากร (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)27 มิ.ย. 2562

1 2   >>  >|