ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256420 ธ.ค. 2564
2รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 256430 ส.ค. 2564
3รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256413 ส.ค. 2564
4รายงานประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256423 ก.ค. 2564
5รายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 256417 พ.ค. 2564
6รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ครั้งแรก ๒๕๖๔5 พ.ค. 2564
7รายงานประชุมสภา ครั้งแรก/25645 พ.ค. 2564
8รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 27 พ.ย. 2563
9รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2563 26 ส.ค. 2563
10รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 14 ส.ค. 2563
11รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 29 พ.ค. 2563
12รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2563 27 ก.พ. 2563
13รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2562 8 ธ.ค. 2562
14รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 6 พ.ย. 2562
15รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี 2562 23 ส.ค. 2562
16รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี 2562 7 ส.ค. 2562
17รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2562 30 พ.ค. 2562
18รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2/2562 7 มี.ค. 2562
19รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2562 18 ก.พ. 2562

1