ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ15 ก.พ. 2564
2ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ15 ก.พ. 2564
3 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์15 ก.พ. 2564
4 ขั้นตอนการดูข้อมูลข่าวสาร15 ก.พ. 2564
5ขั้นตอนระยะเวลาการยื่รคำร้องขอออกหนังสือรับรองกรณีผู้ประสบภัย15 ก.พ. 2564
6ขั้นตอนการให้บริการทั่วไป15 ก.พ. 2564
7ขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล15 ก.พ. 2564
8ขั้นการการยื่นดัดแปลง ก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร15 ก.พ. 2564
9ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย12 พ.ย. 2562
10ขั้นตอนการยื่นประกิจการน้ำมัน12 พ.ย. 2562
11ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน12 พ.ย. 2562
12การชำระภาษีบำรุงท้องที่12 พ.ย. 2562
13การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน12 พ.ย. 2562
14แผนผัง ร้องทุกข์ ร้องเรียน12 พ.ย. 2562
15การยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ขอใหม่12 พ.ย. 2562
16กฎหมายที่เกี่ยวข้อง9 พ.ย. 2562
17ประกาศเจตนารมย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 9 พ.ย. 2562
18ประกาศนโยบายคุณธรรมโปร่งใส 9 พ.ย. 2562
19กิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร9 พ.ย. 2562
20รูปภาพโครงการอบรมสร้างความรู้ให้กับประชาชน9 พ.ย. 2562

1 2   >>  >|