ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebookการจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
35
เมื่อวานนี้
158
เดือนนี้
3,847
เดือนที่แล้ว
3,643
ปีนี้
39,574
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
130,693
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192
ลำดับรายการวันที่
1การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศ3 ส.ค. 2563
2การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย3 ส.ค. 2563
3การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร 3 ส.ค. 2563
4การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร3 ส.ค. 2563
5การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย3 ส.ค. 2563
6การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน 3 ส.ค. 2563
7การจำหน่ายชื่อสกุล3 ส.ค. 2563
8การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ3 ส.ค. 2563
9การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง3 ส.ค. 2563
10การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน3 ส.ค. 2563
11การจำหน่ายชื่อรอง3 ส.ค. 2563
12การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การย้ายที่อยู่3 ส.ค. 2563
13การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20%2F13 ส.ค. 2563
14การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว3 ส.ค. 2563
15การขอเลขที่บ้าน 3 ส.ค. 2563
16การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร3 ส.ค. 2563
17การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป3 ส.ค. 2563
18การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล3 ส.ค. 2563
19การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล3 ส.ค. 2563
20การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร3 ส.ค. 2563

1 2 3 4 5.....   >>  >|