ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
34
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอด9 มิ.ย. 2565
2แบบใบลาพักผ่อน9 มิ.ย. 2565
3แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ20 เม.ย. 2564
4แบบคำร้องทั่วไป20 เม.ย. 2564
5แบบหนังสือลาออกของพนักงานจ้าง20 เม.ย. 2564
6แบบใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น20 เม.ย. 2564
7แบบใบเบิกสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร20 เม.ย. 2564
8แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง20 เม.ย. 2564

1