ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ4 ก.ย. 2560
2การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ฉบับ ที่ 24 ก.ย. 2560
3การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ 4 ก.ย. 2560
4ขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพ4 ก.ย. 2560
5แบบรับรองสถานะครัวเรือนตารางแสดงจำนวนสมาชิกและรายได้ของครัวเรือน (ดร.02)4 ก.ย. 2560
6แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดร.01)4 ก.ย. 2560
7คู่มือการเดินเนินงาน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 4 ก.ย. 2560
8คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการฌาปณกิจสงเคราะห์ พ.ศ.25454 ก.ย. 2560
9ระเบียบฌาปณกิจสงเคราะห์4 ก.ย. 2560

1