ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 256431 ต.ค. 2564
2แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 256410 พ.ค. 2564
3แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 3 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 256430 เม.ย. 2564
4แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 256431 มี.ค. 2564
5แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ไตรมาส 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 256331 ธ.ค. 2563
6แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือน กันยายน 256330 ก.ย. 2563
7แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือน มิถุนายน 256330 มิ.ย. 2563
8แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 256331 มี.ค. 2563
9แผนการใช้จ่ายเงินของรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 256230 ธ.ค. 2562

1