ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
109
เดือนนี้
411
เดือนที่แล้ว
2,238
ปีนี้
16,845
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
107,964
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
ลำดับรายการวันที่
1เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญที่สี่ ประจำ พ.ศ. 25645 พ.ย. 2564
2เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญที่สาม ประจำ พ.ศ. 256413 ก.ค. 2564
3เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญที่สาม ประจำ พ.ศ. 256413 ก.ค. 2564
4ขอเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำ พ.ศ. 25648 ก.ค. 2564
5เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญที่สอง ประจำ พ.ศ. 25647 พ.ค. 2564
6การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก ครั้งแรก30 เม.ย. 2564
7เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 256321 ต.ค. 2563
8เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 256317 ก.ค. 2563
9เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 256313 เม.ย. 2563
10เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256327 ม.ค. 2563
11เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 24 ต.ค. 2562
12เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่่สาม ประจำปี 2562 25 ก.ค. 2562
13เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 29 เม.ย. 2562
14เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี 256228 ม.ค. 2562

1