ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายกปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
102
เมื่อวานนี้
134
เดือนนี้
2,784
เดือนที่แล้ว
4,232
ปีนี้
31,379
ปีที่แล้ว
27,812
ทั้งหมด
122,498
ไอพี ของคุณ
34.204.172.188
ลำดับรายการวันที่
1 กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25663 ต.ค. 2565
2แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก1 มิ.ย. 2565
3แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล1 มิ.ย. 2565
4แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง1 มิ.ย. 2565
5แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง1 มิ.ย. 2565
6แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม1 มิ.ย. 2565
7แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล1 มิ.ย. 2565
8มอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝกปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก1 มิ.ย. 2565
9แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง25 เม.ย. 2565
10แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง25 เม.ย. 2565
11แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายปกครอง25 เม.ย. 2565
12แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ25 เม.ย. 2565
13แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล25 เม.ย. 2565
14แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 18 ส.ค. 2563
15แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก18 ส.ค. 2563
16คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการกองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่แฝก17 ส.ค. 2563
17คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการกองช่าง เทศบาลตำบลแม่แฝก14 ส.ค. 2563
18คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม14 ส.ค. 2563
19คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลแม่แฝก7 ส.ค. 2563
20คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงาน การบริหารงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่แฝก7 ส.ค. 2563

1 2   >>  >|