ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แฝก ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายตรงนายก

ร้องเรียนร้องทุกข์facebook

การจองห้องประชุมออนไลน์

ตรวจเช็คอีเมล

ศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวสารอาเซียน

ระบบสำรวจความคิดเห็น

ทุจริตเจ้าหน้าที่

ระบบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 18/01/2562
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
57
เดือนนี้
809
เดือนที่แล้ว
1,676
ปีนี้
809
ปีที่แล้ว
26,816
ทั้งหมด
64,116
ไอพี ของคุณ
54.80.249.22


-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่แฝก เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่แฝก กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 1 
-:- เทศบาลตำบลแม่แฝก ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานป้องกันฯ จำนวน 2 อัตรา และสังกัดกองสาธารณสุขฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานกู้ชีพกู้ภัย จำนวน 2 อัตรา 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่แฝก รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา 
-:- ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคสิ่งของ "กองทุนปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยติดเตียงตำบลแม่แฝก" 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 
-:- ฮ่วมใจ๋ฉีดวัคซีน เพื่อคนตี่เฮาฮัก และเพื่อแม่แฝกตี่เฮาฮัก 
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ นายวสันต์ เตชะฟอง หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลแม่แฝก กล่าวขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลแม่แฝกที่ร่วมกันออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  
-:- ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่แฝก เชิญนำสุนัขและแมว มาฉัดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ปี 2564 
-:- ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลแม่แฝก (อย่างไม่เป็นทางการ) 
-:- "60 วัน งดการเผาในที่โล่งแจ้ง" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564 


ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลแม่แฝก
ร่วมบริจาค กองทุนปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงตำบลแม่แฝก
ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย "ชั้นวางสิ่งของอุปโภค บริโภค "กองทุนปันน้ำใจ"
มอบของบริจาค หน้ากากอนามัย สิ่งของอุปโภค บริโภค จากท่านพระครูกิตติธรรมเจดีย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ
ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านผู้สูงอายุ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
-:- ประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- เอกสารหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้ายหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ หนังสือที่ ชม 55102/ ว 718 ลงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้ายหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ หนังสือที่ ชม 55102/ ว 716 ลงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่แฝก พื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร เทศบ 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เอกสารหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดเงื่อนไข แนบท้ายหนังสือเชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอ หนังสือที่ ชม 55102/717 ลงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอู่ช่างเจริญ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอู่ช่างเจริญ หมู่ที่ ๒ 
-:- ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วัที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแม่แฝก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่ตำบล แม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ 1 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,240 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก 
-:-  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอู่ช่างเจริญ หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 56 แรงม้า จำนวน 1 คัน 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2564 ถึงเดือน มิถุนายน 2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (เดือน มกราคม 2564 ถึงเดือน มีนาคม 2564) 
-:- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือน ธันวาคม 2563) 
ประกาศราคากลาง
-:- เอกสารจ้างก่อสรางโดยวิธีคัดเลือก โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและทำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยบ้านพระธาตุ หมู่ที่ ๙ เชื่อมอ่างห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓ 
-:- ตารางเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซ่อมแซมปรับปรุงถนนลูกรังและทาผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพระธาตุ หมู่ที่ ๙ เชื่อมอ่างห้วยแก้ว หมู่ที่ ๓ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ ช่วง บ้านหนองมะจับ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่แฝก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๔๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการ Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายอู่ช่าง เจริญ หมู่ที่ ๒ บ้านโป่ง 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารผลิตน้ำดื่มเพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่แฝก 
-:- ตารางแสดงวงเงินปรับปรุงอ่างล้างมือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แฝก 
-:- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขน และกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
-:- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาเอกชนจัดเก็บ ขนและกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขรเรือโบราณวัดบ้านโป่ง
วัดพระธาตุจอมกิตติ
อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว


กระถางปลูกต้นไม้ ชุดเก้าอี้สนาม
ของที่ระลึก ผ้าฝ้ายงานปัก

กระทรวงมหาดไทย   สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่   กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น   กรมอุตุนิยมวิทยา   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ   google   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์